SlovenskoEnglishDeutsch

Certifikati

CertifikatiISO 9001:2008

Uveden imamo odličen sistem kakovosti in poslovanja, kar potrjuje certifikat ISO 9001. Krovni standard kakovosti je dokaz zavedanja pomembnosti in zavezanosti kakovosti, da so proizvodi skladni z najvišjimi standardi kakovosti, kar odjemalci pričakujejo v vsakem trenutku, danes in tudi v prihodnosti. Organiziranost v skladu z ISO 9001 podjetjem pomeni stalni izziv, a hkrati priložnost in konkurenčnost pred podjetji, ki v skladu s tem standardom niso certificirani. Izboljševanje in zavzetost zaposlenih sta dve od osmih načel kakovosti, ki bosta ob prenovi standarda v l. 2015 dobili še večji pomen, ostala načela kakovosti so osredotočenost na odjemalce, zavzetost vodstva, procesni pristop, sistemski pristop k vodenju, odločanje na podlagi dejstev in vzajemno koristni odnosi z dobavitelji.

Certifikat

Varilski certifikati

ISO 3834-3

Ob vseh izkušnjah, ki jih imamo, smo ponosni tudi na mednarodni certifikat za varjenje ISO 3834-3. Standard za varjenje daje navodila za ocenjevanje proizvajalčeve tehnične in kadrovske sposobnosti za izvajanje zahtevnih varilskih del. Opredeljene zahteve za varjenje v skladu s standardom 3834-3 je možno zagotavljati izključno z najvišje strokovno izobraženim varilnim osebjem, vključno z varilskim koordinatorjem z mednarodno diplomo IWE, kakor tudi s sodobno varilno opremo in odobrenimi različnimi varilskimi postopki.

Certifikati

CertifikatiISO 13480

Tlačna oprema je zelo delikatna smer v varilstvu in zahteva veliko izkušenj in znanja. Ta evropski standard določa zahteve za industrijske cevne sisteme in nosilce, vključno z varnostnimi sistemi, iz kovinskih materialov za zagotavljanje varnega obratovanja. Velja za nadzemne kovinske cevi, cevi v kanalih ali vkopane cevi, ne glede na tlak.

Certifikati